Home 購物 肉・蛋(購物)

肉・蛋(購物)

肉品神戸屋

Open-Close 8:00 - 18:00  肉店 12:00 - 15:00  烤肉店 17:00 - 23:00  烤肉店
固定休息日 週一  週日  〈肉店〉週日 〈烤肉店〉週一(如遇國定假日則週二休息)

牛兆 黒門店

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 1/1〜1/4

小雞之小嶋家

Open-Close 8:00 - 18:00  
固定休息日 週日  國定假日 

千成屋

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 全年無休 

黒門 萬野総本店

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 全年無休  年初1月1日

黒門中川超市

Open-Close 0:00 - 0:00  24小時営業
固定休息日 僅年初

杉本商店

Open-Close 8:00 - 17:30  
固定休息日 週日  國定假日 

雞肉店MARUCHIKU

Open-Close 8:00 - 17:00  
固定休息日 週日  國定假日 

Top Recommendations