Home 美食&佳餚

美食&佳餚

Fujino鮮魚

Open-Close 9:30 - 17:30  
固定休息日 不定期休息 

深廣

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 全年無休  1/1

大衆居酒屋 太然屋

Open-Close 10:30 - 21:30  
固定休息日 週一 

千鳥屋宗家

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 全年無休 

Yamato屋 壽司黒門店

Open-Close 10:00 - 21:00  最後點餐時間20:45
固定休息日 全年無休 

小魚乾拉麵 玉五郎

Open-Close 9:00 - 21:30  
固定休息日 週日 

SUSHI 処 黒門 寿恵廣

Open-Close 11:00 - 21:00  
固定休息日 週三  第三週週二

黒門Sakae壽司

Open-Close 11:00 - 23:00  
固定休息日 全年無休 

牛兆 黒門店

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 1/1〜1/4

KUSHISEI 串誠

Open-Close 9:00 - 18:00  
固定休息日 全年無休 

丸榮商店

Open-Close 8:00 - 17:30  
固定休息日 週日  國定假日 

生鮮河豚肉 黑門 濱騰 黑門店

Open-Close 11:00 - 22:00  (最後點餐時間20:45)
固定休息日 日本新年1/1-1/3、4~9月為週一固定休息

海鮮居酒屋 魚一

Open-Close 10:30 - 21:00  
固定休息日 週一 

新魚榮

Open-Close 9:00 - 17:00  
固定休息日 週日  國定假日 

Minato

Open-Close 10:30 - 15:30  
固定休息日 週日  有變更

魚清商店

Open-Close 8:00 - 20:00  
固定休息日 全年無休 

千成屋

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 全年無休 

高木水產

Open-Close 10:00 - 17:00   10:00 - 15:00  週日. 例假日
固定休息日 不定期休息 

鮮魚川崎

Open-Close 9:00 - 18:00  
固定休息日 週日  國定假日 

肉星

Open-Close 9:00 - 18:00  最後點餐時間5:50PM
固定休息日 週日 

泉本商店

Open-Close 6:30 - 17:00  
固定休息日 週日  國定假日 

鮪魚屋黒銀

Open-Close 9:00 - 21:00  賣完為止.
固定休息日 不定期休息  年初1月1日〜4日

六覺燈

Open-Close 17:00 - 22:00  
固定休息日

北尾鮮魚店

Open-Close 8:00 - 18:00  
固定休息日 週日  國定假日 

章魚燒道樂WANAKA 黒門市場店

Open-Close 9:00 - 19:00  最後點餐時間 18:45
固定休息日 全年無休 

黑門三平

Open-Close 9:00 - 15:00  
固定休息日 全年無休  1/1〜1/3

黒門 萬野総本店

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 全年無休  年初1月1日

黒門中川超市

Open-Close 0:00 - 0:00  24小時営業
固定休息日 僅年初

山庄・北村商店

Open-Close 9:00 - 18:00  
固定休息日 全年無休  (週日只有早上營業)

西川鮮魚店

Open-Close 10:30 - 18:00  
固定休息日 全年無休  1月1日(元旦)

Top Recommendations