Home 美食&佳餚

美食&佳餚

大阪まいもん寿司

Open-Close 10:30 - 21:00   (最終點餐20:30)
固定休息日 全年無休 

麺屋 7.5Hz黒門市場店

Open-Close 11:00 - 21:00  
固定休息日 週四 

草莓大福/乾果店

Open-Close 9:00 - 17:00  
固定休息日 全年無休 

京丹波 黒門店

Open-Close 9:00 - 17:00  
固定休息日 全年無休 

黒門 漢堡誠屋(MAKOYOTA)

Open-Close 11:00 - 19:00  
固定休息日 週日 

越前螃蟹職人 甲羅組 黑門店

Open-Close 10:00 - 17:00  
固定休息日 週三  L.O 3pm

HANOI PHO

Open-Close 8:00 - 22:00  
固定休息日 全年無休  整年無休

KUSHISEI 串誠

Open-Close 9:00 - 18:00  
固定休息日 全年無休 

黒門Sakae壽司

Open-Close 11:00 - 23:00  
固定休息日 全年無休 

海鮮居酒屋 魚一

Open-Close 10:30 - 21:00  
固定休息日 週一 

TAIZEN ORGANIC 有機超市

Open-Close 10:00 - 19:00  
固定休息日 週一 

肉星

Open-Close 9:00 - 18:00  最後點餐時間5:50PM
固定休息日 週日 

深廣

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 全年無休  1/1

小魚乾拉麵 玉五郎

Open-Close 9:00 - 21:30  
固定休息日 週日 

章魚燒道樂WANAKA 黒門市場店

Open-Close 9:00 - 19:00  最後點餐時間 18:45
固定休息日 全年無休 

牛兆 黒門店

Open-Close 9:00 - 18:50  
固定休息日 1/1〜1/4

鮪魚屋黒銀

Open-Close 9:00 - 21:00  賣完為止.
固定休息日 不定期休息  年初1月1日〜4日

烏龍麵,蕎麥麵,蓋飯 大吉

Open-Close 8:30 - 16:00  售完結束
固定休息日 不定期休息 

六覺燈

Open-Close 17:00 - 22:00  
固定休息日

烏龍麵 蕎麥麵 丼飯 小雀弥(KOGARAYA)

Open-Close 11:00 - 6:00  
固定休息日 全年無休  年初

咖啡・三明治 OIDE

Open-Close 8:30 - 16:30  
固定休息日 週日 

肉品神戸屋

Open-Close 8:00 - 18:00  肉店 12:00 - 15:00  烤肉店 17:00 - 23:00  烤肉店
固定休息日 週一  週日  〈肉店〉週日 〈烤肉店〉週一(如遇國定假日則週二休息)

黒門 萬野総本店

Open-Close 9:00 - 19:00  
固定休息日 全年無休  年初1月1日

黑門三平

Open-Close 10:00 - 17:00  
固定休息日 全年無休  1/1〜1/3

咖哩專門店 NEW DARUNI

Open-Close 9:00 - 17:00  
固定休息日 週日  國定假日 

辻村商店

Open-Close 9:00 - 17:30  
固定休息日 不定期休息 

丸榮商店

Open-Close 8:00 - 17:30  
固定休息日 週日  國定假日 

(有)MINA美

Open-Close 8:00 - 16:30  
固定休息日 週日  國定假日 

山庄・北村商店

Open-Close 9:00 - 18:00  
固定休息日 全年無休  (週日只有早上營業)

魚福

Open-Close 9:00 - 16:00  
固定休息日 不定期休息  1/1

Top Recommendations